להשקיע בלשמה

אנו מזמינים אתכם להשקיע בקידום נשים חרדיות הפועלות לפיתוח פתרונות חברתיים במרחב הקהילתי הציבורי בישראל.