קידום עשיה חברתית - ציבורית של נשים חרדיות בכירות

המשימה

פיתוח עתודה של נשים חרדיות בכירות ומקצועיות שתעסוקנה בקידום פתרונות לאתגרים חברתיים

המשימה

פיתוח עתודה של נשים חרדיות בכירות ומקצועיות שתעסוקנה בקידום פתרונות לאתגרים חברתיים

הצורך

בחברה החרדית ישנה קבוצה משמעותית של נשים בעלות פוטנציאל לתרום לשדה החברתי-ציבורי. בהיעדר כלים, פלטפורמות ומנגנונים לפתח פוטנציאל זה, הן החברה החרדית והן החברה הישראלית מפסידות הון אנושי ותרומה ציבורית משמעותית.

בעשור האחרון הושקעו משאבים רבים באוכלוסיית הנשים החרדיות שנותבו לציר ההשכלה והתעסוקה והביאו לעלייה במספר הנשים העובדות מ 53% ל- כ78% כאשר 15%-10 מהן במעמד מקצועי משמעותי. שינוי זה אינו בא לידי ביטוי ומימוש בשדה החברתי- ציבורי למרות יכולתן להוות גורם משמעותי בשדה זה.

לצורך כך, נדרשת התמודדות עם שני אתגרים:
• היעדר ידע ומנגנונים לפיתוח ראיה ועשיה חברתית
• היעדר פלטפורמה לקידום עשייה חברתית המקדמת איכות חיים

עקרונות הפעולה

זיקה

מודעות, רגישות והיכרות עמוקה עם ערכי החברה החרדית ומאפייניה

מגוון

מתן ביטוי למגוון התרבותי והמגזרי בתוך החברה החרדית ע"י השתתפות של נשים חרדיות מכל הקהילות והזרמים

ערכים

קידום ערכי אחריות ומעורבות חברתית

הפעולות

1

איתור

איתור ומיון נשים מהמיינסטרים החרדי, בעלות משרות בכירות

1

הכשרה

הכשרה למקצועיות, הובלת שינוי, מסוגלות ואחריות חברתית

1

יצירת קהילה

יצירת קהילת שוות להמשך רישות

1

שותפויות

יצירת שותפויות ומיזמים בין רשותים/ מגזרים

הצורך

בחברה החרדית ישנה קבוצה משמעותית של נשים בעלות פוטנציאל לתרום לשדה החברתי-ציבורי. בהיעדר כלים, פלטפורמות ומנגנונים לפתח פוטנציאל זה, הן החברה החרדית והן החברה הישראלית מפסידות הון אנושי ותרומה ציבורית משמעותית

בעשור האחרון הושקעו משאבים רבים באוכלוסיית הנשים החרדיות שנותבו לציר ההשכלה והתעסוקה והביאו לעלייה במספר הנשים העובדות מ 53% ל- כ78% כאשר 15%-10 מהן במעמד מקצועי משמעותי. שינוי זה אינו בא לידי ביטוי ומימוש בשדה החברתי- ציבורי למרות יכולתן להוות גורם משמעותי בשדה זה.

לצורך כך, נדרשת התמודדות עם שני אתגרים:
• היעדר ידע ומנגנונים לפיתוח ראיה ועשיה חברתית
• היעדר פלטפורמה לקידום עשייה חברתית המקדמת איכות חיים

עקרונות
פעולה

זיקה

מודעות, רגישות והיכרות עמוקה עם ערכי החברה החרדית ומאפייניה

מגוון

מתן ביטוי למגוון התרבותי והמגזרי בתוך החברה החרדית ע"י השתתפות של נשים חרדיות מכל הקהילות והזרמים

ערכים

קידום ערכי אחריות ומעורבות חברתית

הפעולות

1

איתור

איתור ומיון נשים מהמיינסטרים החרדי, בעלות משרות בכירות

2

הכשרה

הכשרה למקצועיות, הובלת שינוי, מסוגלות ואחריות חברתית

3

יצירת קהילה

יצירת קהילת שוות להמשך רישות

4

שותפויות

יצירת שותפויות ומיזמים בין רשותים/ מגזרים

התוכניות שלנו:

תוכנית הכשרה להובלת תהליכי שינוי מדיניות, בנושאים מערכתיים למען הקהילה, תוך יישום תהליכי שינוי אופרטיביים מתיאוריה למעשה

בשיתוף:

תוכנית לפיתוח הון אנושי ועתודה מקצועית לנשים חרדיות עובדות הרשויות המקומיות

בשיתוף:

רשת של נשים חרדיות בכירות, בוגרות תוכניות ‘לשמה’, המקדמת מענים לאתגרים וצרכים חברתיים מתוך תחושת אחריות חברתית משותפת, הדדיות ורישות לאתגרים וצרכים חברתיים 

בשיתוף:

תוכנית הכשרה להובלת תהליכי שינוי מדיניות, בנושאים מערכתיים למען הקהילה, תוך יישום תהליכי שינוי אופרטיביים מתיאוריה למעשה

בשיתוף:

תוכנית לפיתוח הון אנושי ועתודה מקצועית לנשים חרדיות עובדות הרשויות המקומיות

רשת של נשים חרדיות בכירות, בוגרות תוכניות ‘לשמה’, המקדמת מענים לאתגרים וצרכים חברתיים מתוך תחושת אחריות חברתית משותפת, הדדיות ורישות לאתגרים וצרכים חברתיים 

ארועים בלשמה:
שותפים ומשקיעים: